Główna -> Atrakcje turystyczne

 •  
  Zespół pałacowo-parkowy w Końskich

    Skrzydło pałacowe fot.Magdalena Weber Zespół pałacowo-parkowy w Końskich to jeden z wielu zabytków koneckiej gminy, niewątpliwie jednak najbardziej okazały. W jego skład wchodzi kilka obiektów: skrzydła pałacowe wraz z pawilonami, glorietta, świątynia grecka, oranżeria egipska, altana, kapliczka, „domek wnuczętów”, ogrodzenie wraz z basztami oraz sam park z zabytkowym drzewostanem.   Budowę zespołu pałacowo-parkowego zapoczątkował […]

 •  
  Zespół klasztorny w Kazanowie

  Zespół pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Kościół z kamienia został wzniesiony na miejscu pierwotnego, drewnianego w 1694 roku z inicjatywy Izabeli z Lanckorońskich Lipskiej, kasztelanki radomskiej. Początkowo posiadał tylko jedną nawę. Dobudowano dwie analogiczne, kwadratowe kaplice nadały mu kształt krzyża łacińskiego. W  górnej części kościół posiada dwie wieże po bokach i jedną w środku […]

 •  
  Kościół p.w. śś. Jana Chrzciciela i Anny

  fot. Maksymilian Pietrzyk Kościół został wzniesiony w 1770 r. z upoważnienia rodziny Małachowskich przez Jana Faygla burgrabiego krakowskiego. Osiem lat później został poświęcony. Początkowo jako kaplica służył na prywatne potrzeby Małachowskich, a następnie Tarnowskich, kolejnych właścicieli dóbr koneckich. W okresie zaborów, przejęta przez władze carskie świątynia, ulegała stopniowemu zniszczeniu. W 1917 roku zmarł Juliusz hr. […]

 •  
  Kolegiata p.w. śś Mikołaja i Wojciecha w Końskich

    fot. Magdalena Weber Kolegiata usytuowana jest w centrum miasta, popularnie nazywanym przez mieszkańców skwerkiem.  Pierwszy kościół w tym miejscu ufundowany był przez Iwo Odrowąża. Kolejno następujące po sobie przebudowy w latach 1492-1520 oraz 1902-1903 uformowały obecną bryłę świątyni. Najstarsza część kościoła pochodzi z przełomu XV/XVI w. i obejmuje  wschodnią część nawy wraz z prezbiterium. […]

 •  
  Muzeum Regionalne PTTK w Końskich

  Z dniem 30 września 2009 r. muzeum zawiesiło działalność z uwagi na konieczność zmiany swojej siedziby. Dotychczas mieściło się ono w nieistniejącym już dziś budynku przy ulicy Zamkowej 7 w Końskich. Działacze PTTK oraz mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie placówki. Część opisanych poniżej zbiorów udostępnionych jest nieodpłatnie do zwiedzania w zachodnim skrzydle zespołu […]

 •  
  Galeria DeK w Końskich

  Galeria DeK   Galeria DeK działa przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich. Swoje pierwsze prace pokazywali w niej niemalże wszyscy regionalni twórcy. Kontakt Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich 26-200 Końskie, ul. Mieszka I 4 tel. +48 41 372 24 78

 •  
  Galeria ATUT

  Galeria ATUT działa przy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich, w której z dużym powodzeniem działają także pracownie: ceramiczna, fotograficzna, muzyczna z własną salą prób dla zespołów wokalno-instrumentalnych. Galeria prezentuje przede wszystkim wystawy z zakresu sztuki współczesnej, a prowadzona jest przez p. Wiesława Turno, znanego fotografika, założyciela i członka Klubu Fotograficznego ATUT w Końskich, członka Związku Polskich […]

 •  
  Galeria Arslibris

    Arslibris Galeria Arslibris została utworzona w 2003 r. w celu popularyzacji Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Końskich. W  swoich zamierzeniach miała współpracę z twórcami amatorami i pasjonatami w dziedzinie fotografii, malarstwa, grafiki i rzeźby, ale wkrótce zaczęto pokazywać prace znanych profesjonalistów w dziedzinie ww. sztuk plastycznych z województwa […]

 •  
  Dwór obronny w Modliszewicach

  fot. Urszula Misztal Dwór, malowniczo położony na wysepce oblanej od południa stawem, od północy odciętej od brzegu fosą, stanowi przykład typowej siedziby zamożnego szlachcica, nawiązuje jeszcze do tradycji średniowiecznych siedzib obronnych. Zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 10,8×27 m,  z kamienia i cegły, ma dwie kondygnacje oraz dwie, znajdujące się w przeciwległych narożach, cylindryczne, piętrowe […]

 •  
  Kuźnica mechaniczna

  fot.Sławomir Oszywa W niewielkiej miejscowości  Stara Kuźnica, położonej nad rzeką Młynkowską znajduje się jedyna w Polsce zachowana  w swej pierwotnej postaci XIX wieczna kuźnica wodna. Do naszych czasów przetrwały urządzenia piętrzące wodę, stawidła z  drewnianym korytem doprowadzającym wodę do nasiębiernego koła wodnego poruszającego urządzenia. Wewnątrz duży młot naciskowy, drewniane miechy skrzynkowe zwane „polskimi” jak również […]

Wirtualny spacer

Pogoda w Końskich

Pogoda Końskie z serwisu