Główna -> atrakcje -> Kościół p.w. śś. Jana Chrzciciela i Anny

Kościół p.w. śś. Jana Chrzciciela i Anny

fot. Maksymilian Pietrzyk

Kościół został wzniesiony w 1770 r. z upoważnienia rodziny Małachowskich przez Jana Faygla burgrabiego krakowskiego. Osiem lat później został poświęcony. Początkowo jako kaplica służył na prywatne potrzeby Małachowskich, a następnie Tarnowskich, kolejnych właścicieli dóbr koneckich. W okresie zaborów, przejęta przez władze carskie świątynia, ulegała stopniowemu zniszczeniu. W 1917 roku zmarł Juliusz hr. Tarnowski. Jego życzeniem było spocząć w podziemiach tegoż kościoła. W tym celu Anna hr. Tarnowska, wdowa po hr. Tarnowskim, sprowadziła do Końskich Wacława Krzyżanowskiego – budowniczego z Krakowa, który odrestaurował kościół. W ołtarzu głównym umieszczono obraz – kopię Matki Bożej Dzikowskiej namalowany przez Tadeusza Korpala, a ofiarowany przez Zdzisława hr. Tarnowskiego, Rok później sprowadzono prochy Juliusza hr. Tarnowskiego z Warszawy i złożono je w podziemiach kaplicy. Podczas II wojny światowej, po zajęciu Końskich przez Niemców, Tarnowscy zostali usunięci z miasta. Opiekę nad kościołem przejęła parafia św. Mikołaja. W 1964 roku poświęcono świątynię i przeniesiono do niej wszystkie nabożeństwa pogrzebowe, a 5 listopada 1986 r. erygowano decyzją bp. E. Materskiego parafię śś. Jana Chrzciciela i Anny. jako samodzielną placówkę.
W 2010 r. przeprowadzono prace konserwatorskie, dzięki którym udało się odkryć i odrestaurować starodawne freski.

Przy kościele cmentarz parafialny.

miejsce na mapie

Wirtualny spacer

Pogoda w Końskich

Pogoda Końskie z serwisu