Główna -> atrakcje -> Muzeum Regionalne PTTK w Końskich

Muzeum Regionalne PTTK w Końskich

Z dniem 30 września 2009 r. muzeum zawiesiło działalność z uwagi na konieczność zmiany swojej siedziby. Dotychczas mieściło się ono w nieistniejącym już dziś budynku przy ulicy Zamkowej 7 w Końskich. Działacze PTTK oraz mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie placówki.

Część opisanych poniżej zbiorów udostępnionych jest nieodpłatnie do zwiedzania w zachodnim skrzydle zespołu pałacowo-parkowego w Końskich, przy ul. Partyzantów 1.

Poniższy opis przedstawia dawną ekspozycję muzealną:

Muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii Ziemi Koneckiej i jej mieszkańców. Ciekawe eksponaty prezentowane są w 3 salach, zaciekawią na pewno nie tylko znawców historii. Wśród nich makiety nieistniejących obiektów ze starej zabudowy miasta.

Muzeum posiada trzy działy: historyczny, etnograficzny i krajoznawczy. W trzech salach zabytkowego budynku zgromadzono bogaty zbiór przedmiotów, dokumentów, starych widokówek z początku XX w. oraz reprodukcji zdjęć ukazujących codzienne życie, zachodzące zmiany i znaczące wydarzenia w dziejach miasta. Sporo miejsca w dziale historycznym poświęcone jest mieszkańcom regionu walczącym o niepodległość podczas I i II wojny światowej. Zgromadzono zdjęcia i dokumenty świadczące o ich tragicznych losach, represjach i dokonywanych przez okupanta zbrodniach.

O przemysłowych tradycjach Ziemi Koneckiej świadczy bogata ekspozycja wyrobów nie istniejących dziś zakładów przemysłowych, a szczególnie przedwojennych odlewni Ławacza, Kronenbluma i Mintza. Wśród muzealiów znajdują się m.in. sygnowane żeliwne naczynia, drzwiczki, szybry do pieców, moździerze, żelazka, lampy naftowe, ręczne obrabiarki oraz dokumenty czeladnicze.

Wśród eksponatów etnograficznych dominują drewniane naczynia i narzędzia z I poł XIX w., głównie kołowrotki, niecki, stepy, maselnice różnych typów. Ciekawszymi pozycjami są wykonane własnoręcznie w okresie okupacji młynki i żarna do zboża. Ekspozycję etnograficzną uzupełniają rzeźby twórców z regionu koneckiego. W dziele krajoznawczym znajdują się przedmioty i dokumenty związane z uprawianiem turystyki z tego samego okresu, jak: mapy, legitymacje członkowskie, sprzęt turystyczny, w tym karbidowe lampy rowerowe, aparaty fotograficzne, kuchenki turystyczne itp. Ekspozycja przybliża sylwetki kilkudziesięciu krajoznawców oraz dzieje liczącego sobie 75 lat zorganizowanego ruchu turystycznego na Ziemi Koneckiej.

miejsce na mapie

Wirtualny spacer

Pogoda w Końskich

Pogoda Końskie z serwisu