Główna -> Szlaki turystyczne -> Dolina Krasnej

Dolina Krasnej

Szlak oznakowany jest kolorem zielonym, rozpoczyna się w miejscowości Sielpia nad rzeką Czarną Konecką. Trasa prowadzi w większości drogami asfaltowymi, charakteryzującymi się umiarkowanym ruchem samochodowym. Na trasę polecamy rower turystyczny, grube opony nie są wymagane. Głównymi atrakcjami na trasie są: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi oraz rezerwat przyrody ożywionej „Górna Krasna”.

fot.Krzysztof Ptak

Wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości letniskowej Sielpia Wielka nad rzeką Czarną Konecką, w pobliżu stacji paliw. Szlak zielony spotyka sie tu z innymi szlakami rowerowymi ziemi koneckiej: czerwonym (Dookoła Końskich), czarnym (Architektury Obronnej) oraz niebieskim szlakiem transwojewódzkim. Na atrakcyjność Sielpi wpływa jej położenie: wśród sosnowych lasów nad zbiornikiem wodnym znajdziemy kompleks ośrodków wypoczynkowych, domków kempingowych oraz pól namiotowych. Miejscowość posiada tradycje hutnicze, znajduje się tu Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Z Sielpi jedziemy drogą asfaltową do wsi Barak, gdzie skręcamy w lewo do Miedzierzy. Tu znajduje sie neoromański kościół, wzniesiony w latach 1903-13, na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni, która została przeniesiona do wsi Radkowice. W nowej budowli umieszczono wyposażenie wnętrza drewnianego kościoła. Są to m.in. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience z XVIII w., w ołtarzach bocznych: barokowy obraz św. Jana Chrzciciela i barokowa płaskorzeźba Anny Samotrzeciej z XVIII w., dwie barokowe ławki, kryształowy żyrandol, kamienna chrzcielnica z XVII w.

fot. Magdalena Weber

Spod kościoła – kierując się w lewo asfaltową drogą – jedziemy do Strażnicy, a następnie do wsi Przyłogi. Jadąc dalej i cały czas trzymając się drogi głównej mijamy wsie: Kamienna Wola, Adamek, Komorów. Docieramy do Krasnej i skręcając za znakami zielonymi w prawo, jedziemy asfaltową drogą prowadzącą przez las do Serbinowa. We wsi skręcamy w lewo. Po przejechaniu niespełna 3-kilometrowego odcinka docieramy do Rogowic. Droga prowadzi prosto przez wieś. Za zabudowaniami kończy się asfalt, a my skręcamy w prawo i zaraz potem w lewo w leśną drogę. W tym miejscu kończy się ścieżka edukacyjna rezerwatu „Górna Krasna”. Znajduje się też tablica informacyjna dotycząca szlaku pieszego koloru żółtego.

„Górna Krasna” to rezerwat florystyczno-ornitologiczny, utworzony w celu ochrony naturalnego odcinka rzeki Krasna, a także fragmentu jej doliny z występującymi tu cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt. Najcenniejszym elementem krajobrazu doliny Krasnej są występujące tu duże powierzchnie dobrze wykształconych zbiorowisk roślinnych: wodnych, szuwarowych, torfowiskowych, łąkowych i leśnych. Oprócz występujących na tym terenie gatunków roślin o charakterze bagiennym: bory bagienne, olsy, torfowiska, turzycowiska, spotykamy również bogatą roślinność łąkową. Interesująco przedstawia się również fauna doliny Krasnej. Panują tu doskonałe warunki dla drobnych zwierząt wodnych, m.in.: jętki, chruścika, ochotka i chronionego gatunku ważki – Trzepli zielonej. W wodach rzeki spotkamy pstrąga potokowego i miętusa. Żyją tutaj również bobry oraz wydry, a w lesie możemy zobaczyć sarnę, borsuka, kunę leśną, zająca i łasicę.

fot. Agnieszka Werens

Od tego momentu trasa na odcinku Rogowice – Szałas, przebiega głównie drogami leśnymi, szutrowymi o utwardzonej nawierzchni. W Szałasie jedziemy prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Docieramy do końca zabudowań i do skraju lasu. Skręcamy w prawo w drogę leśną gruntową, a następnie w lewo. W Krasnej, tuż przed zakrętem, mijamy pomnik poświęcony 32 żołnierzom poległym w walkach z hitlerowcami oraz 25 mieszkańcom zamordowanym 6 września 1939 r. Skręcamy w prawo.Jadąc drogą asfaltową mijamy kolejno wsie Mokra, Duraczów i Błotnica. Warto wspomnieć, że w Duraczowie i Błotnicy powstały w XVI w. pierwsze na tych terenach kuźnice napędzane kołem wodnym. W okresie późniejszym teren ten stanowił część Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Szlak kończy się we wsi letniskowej Czarniecka Góra, podobnie jak Sielpia położonej w dolinie rzeki Czarna Konecka. Pod koniec XIX w. założono tu pierwsze uzdrowisko, lecząc schorzenia układu pokarmowego, oddechowego i nerwowego. Najszybszy rozwój miejscowości przypadł na lata 30. XX w., gdy licznie zjeżdżali tu goście z Polski i Europy. Po II wojnie światowej Czarniecka Góra nie odzyskała swej renomy. Obecnie funkcjonuje tu Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, świadczące usługi w leczeniu m.in. zaburzeń narządów ruchu, układu oddechowego i rehabilitacji pourazowej. Oprócz typowych zabiegów rehabilitacyjnych ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu hipoterapii na koniach huculskich. Odwiedzający miejscowość turyści mogą wypocząć nad znajdującymi się w pobliżu zbiornikami wodnymi, szczególnie atrakcyjnymi dla wędkarzy (Czarna, Janów, Stąporków).

Dolina Krasnej – 56 km
Trasa wiedzie głównie drogami asfaltowymi, na których jest umiarkowany ruch samochodowy.
Przebieg szlaku: Sielpia Wielka – Barak – Miedzierza – Strażnica – Przyłogi – Kamienna Wola – Adamek – Komorów – Krasna – Serbinów – Rogowice – Długojów – Szałas – Luta – Krasna – Mokra – Duraczów – Błotnica – Czarniecka Góra

 Więcej informacji:
Oddział PTTK w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. +48 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl

miejsce na mapie

Wirtualny spacer

Pogoda w Końskich

Pogoda Końskie z serwisu